Політика у сфері якості ПП "Новолаб"

Ми щодня наполегливо працюємо, щоб зберегти та покращити здоров'я наших клієнтів!
Місія: Сприяти розвитку і формуванню культури лабораторної діагностики.
Мета: Виконання гарантовано точних і достовірних медичних лабораторних досліджень. Надання якісного сервісу та задоволення вимог відповідно до очікувань споживачів. Безперервний комплексний розвиток підприємства за рахунок підвищення рівня компетентності персоналу та розширення ринку надання послуг. Дотримання соціальної відповідальності, неупередженості та конфіденційності.
Основні завдання у сфері якості ПП "Новолаб":
 • Розробка та впровадження Міжнародної Системи управління якістю, відповідно до вимог законодавства та стандарту ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії - Вимоги до якості та компетентності»;
 • Забезпечення конфіденційності персональної інформації згідно з вимогами Закону України "Про захист персональних даних" і нормативно-правових актів в сфері охорони здоров'я;
 • Забезпечення надійності та впровадження новітніх методів і стандартів для підвищення якості та ефективності послуг;
 • Забезпечення екологічно-безпечних процесів;
 • Розширення ринку надання послуг за рахунок виконання нових видів лабораторних досліджень, які відповідають вимогам та потребам споживачів;
 • Постійне вдосконалення матеріально технічної бази;
 • Створення безпечних умов праці та виробничого середовища;
 • Систематичне підвищення компетентності та професійної підготовки персоналу;
 • Культивування особистої відповідальності працівникі.в усіх підрозділів і рівнів за якість виконаної роботи;
 • Забезпечення контролю всіх етапів робочого процесу, що здійснюється підприємством;
 • Забезпечення незалежності системи якості від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
Ця політика забезпечує основу для надання високого рівня якості медичних лабораторних послуг та відповідає вимогам цієї сфери згідно законодавству. Дякуємо, що обираєте "Новолаб"!