Правила поводження клієнта

Шановні клієнти та відвідувачі, ми вдячні Вам за довіру в отриманні медичних послуг Приватного Підприємства «Новолаб». Основною нашою метою є турбота про Ваше здоров'я за світовими стандартами та забезпечення Вам максимального комфорту. Нашими з Вами спільними зусиллями можливо досягти найкращого результату. Адміністрація Приватного Підприємства «Новолаб» звертається з проханням до Вас стосовно дотримання наступних Правил, що діють в закладах нашого Підприємства.

Загальна інформація.
 1. Приватне Підприємство «Новолаб», що включає клінічно-діагностичну лабораторію та кабінети забору біоматеріалу (надалі – «Лабораторія») надає медичні послуги з лабораторної діагностики: 1.1 Лабораторні дослідження згідно з чинним Прейскурантом на послуги ПП "Новолаб"(далі – Прейскурант). 1.2 Термінове виконання досліджень згідно прейскуранту. 1.3 Виклик медсестри додому для взяття біоматеріалу. Умови надання послуги можуть змінюватись, актуальні умови розміщено на сайті на сторінці: https://novolab.com.ua. Замовлення послуги за номером телефону (068) 604 78 78 (дзвінки) протягом робочого дня згідно з графіком роботи. 1.4 Отримання результатів з мокрою печаткою за попереднім замовленням.
 2. Прийом клієнтів здійснюється відповідно до встановленого графіку, затвердженим наказом керівництва та опублікованим на сайті novolab.com.ua.
 3. Звернення до Лабораторії здійснюється за направленням лікаря або самостійно. Обслуговування у Лабораторії здійснюється в порядку живої черги. Інформація про перелік послуг, ціни та терміни виконання визначені у лабораторно-інформаційній системі та може бути надана реєстратором Лабораторії. На прохання реєстратора Лабораторії, Клієнт повинен надати паспорт або інший документ, що підтверджує його особу. У випадку, якщо медичні послуги надаються малолітній та/або недієздатній особі, її законні представники повинні надати документ, який підтверджує їх особу, а також документ, що підтверджує законне представництво такого Клієнта (свідоцтво про народження такого малолітнього Клієнта тощо).
 4. Клієнт може надати реєстратору бланк-направлення або зробивши усне замовлення отримати відповідний бланк, після чого зобов'язується перевірити такі дані: ПІБ, дата народження, номер телефону, ел. адреса, замовлені послуги і підтверджує замовлення, поставивши підпис, а також тим самим надає інформовану добровільну згоду на обробку персональних даних. За необхідності Клієнт заповнює додаткові форми, анкети, якщо такі дослідження виконуються за визначеним МОЗ України регламентом та вимагають надання додаткової інформації.
 5. Вся медична документація (картка клієнта, дані досліджень), заведена на Клієнта в ЛІС є власністю Лабораторії і відповідно зберігається у ній.
 6. Лабораторія не надає Клієнту роз'яснення щодо результатів чи призначення лікування після проходження обстеження у Лабораторії. Рекомендації щодо результатів досліджень та лікування надаються виключно лікуючим лікарем Клієнта.
 7. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг, вказані в Прейскуранті цін, який розміщений на сайті novolab.com.ua , та/або за телефоном (068) 604-78-78 та/або безпосередньо в Кабінетах забору біоматеріалу Лабораторії.
 8. Вартість послуг сплачується в національній валюті України – гривні. Замовлення приймається в роботу після оплати. Строк виконання розраховується з часу реєстрації замовлення. Оплата послуг: Готівкою у Відділенні, або медсестрі Лабораторії, що прибула за викликом до Клієнта додому або за допомогою банківської платіжної картки.
 9. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг можуть змінюватись Лабораторією в односторонньому порядку, але ми зобов'язуємося повідомити про такі зміни шляхом розміщення оновленого Прейскуранту цін на сайті novolab.com.ua або у будь- який інший доступний спосіб, в тому числі шляхом розміщення у місцях надання медичних послуг. Про такі зміни також повідомляють Клієнту безпосередньо перед прийомом в усній формі. Для уточнення актуальних цін, необхідно звернутись за телефоном (068) 604 78 78.
 10. У разі наявності заборгованості за раніше надані медичні послуги, Лабораторія має право відмовити Клієнту від подальшого надання медичних послуг до моменту її повного погашення, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
 11. На прохання адміністратора Лабораторії, Клієнт повинен надати для ознайомлення документ, який підтверджує внесення ним відповідної оплати за надані послуги. В іншому випадку (зокрема, у випадку несплати), адміністратор Лабораторії має право звернутись до відповідних правоохоронних органів.
Надання послуг
 1. Процедура взяття біологічного матеріалу проводиться кваліфікованим медичним персоналом. При взятті біологічного матеріалу використовуються одноразові стерильні вакуумні системи для взяття крові, що забезпечують безпеку і високу якість зразків крові на преаналітичному етапі. Для збирання біоматеріалу в домашніх умовах (наприклад: сечі, калу та ін.) необхідно придбати спеціальний контейнер, який забезпечує стабільність біоматеріалу під час доставки в лабораторію і гарантує якість результатів досліджень.
 2. Особисто у відділеннях отримати результати досліджень клієнт може за наявності Бланку замовлення Лабораторії, який було отримано при оформленні Замовлення. У разі його відсутності, отримання результатів можливе тільки за умови пред'явлення документів, що ідентифікують отримувача, такі данні повинні співпадати з анкетними даними у Замовленні, або за дорученням державного зразка чи паспортом або свідоцтвом про народження дитини.
 3. По мірі готовності результати надсилаються на вказаний при реєстрації у Відділенні е-mail, а також у чат ботах, за умови особистої підписки до них.
 4. Важливо! Для дослідження «Антитіла до ВІЛ ½ та антиген р24», діють обмеження. Результати можна отримати лише особисто в руки, тільки у відділенні, в якому відбувалося взяття біоматеріалу. Вони можуть бути не відправлені на е-mail.
 5. За телефоном можна дізнатися лише про готовність результатів, дані результатів не повідомляються.
 6. Всі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення клієнтів приймаються Лабораторією, якщо вони викладені виключно в письмовій формі в заяві та передані адміністратору Лабораторії або направлені на електронну адресу Лабораторії вказану на сайті. Такі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення приймаються, якщо вони викладені Клієнтом особисто, а у випадках передбачених чинним законодавством України їх законними представниками з додаванням відповідних підтверджуючих документів. Відповідь на такі письмові звернення надається адміністрацією Лабораторії у порядку та у строки передбачені чинним законодавством України.
 7. У закладах Лабораторії відсутні умови, які дозволяють забезпечити ізоляцію осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у випадках передбачених чинним законодавством України, для надання їм необхідних медичних послуг.
 8. На території закладів Лабораторія здійснюється відеонагляд та ведеться його запис з метою забезпечення безпеки та комфорту клієнтів і відвідувачів.
 9. Повернення грошових коштів здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або договірними відносинами з Клієнтом. Підставою для повернення коштів є письмова заява Клієнта.
Правила перебування в закладах Лабораторії
 1. Клієнт та/або відвідувач, який прийшов до Лабораторії, зобов'язаний зняти верхній одяг, та залишити великі валізи, згортки тощо у відведеній шафі.
 2. Адміністрація Лабораторії закликає клієнтів та відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у шафах та не довіряти їх стороннім особам.
 3. Лабораторія не несе відповідальності за особисті речі, гроші, цінності та документи, які залишені у верхньому одязі Клієнта, у валізах, а також на території закладів Лабораторії без нагляду.
 4. Лабораторія також не несе відповідальності за догляд дітей, які знаходяться в дитячих кімнатах, туалетах, коридорах закладів Лабораторії тощо.
 5. Клієнт зобов'язаний одягнути бахіли за проханням адміністратора.
 6. Клієнт повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу, інших клієнтів та відвідувачів Лабораторії, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь – яких проявів агресії. Поведінка Клієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 7. Клієнтам та відвідувачам категорично забороняється приносити в заклади Лабораторії холодну чи вогнепальну зброю, легкозаймисті та/або вибухові речовини й інші небезпечні речовини. В такому випадку, Лабораторія має право відмовити в наданні медичних послуг та/або звернутися до відповідних правоохоронних органів.
 8. Клієнтам, які знаходяться в стані алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння, Лабораторія має право відмовити в наданні медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
 9. З метою нерозголошення лікарської таємниці в приміщеннях Лабораторії категорично заборонена фото-, аудіо- та відеозйомка.
 10. Клієнти та відвідувачі Лабораторії зобов'язані неухильно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 11. Клієнти та відвідувачі зобов'язані бережно ставитись до медичного та іншого обладнання Лабораторії.
 12. Клієнтам Лабораторії категорично забороняється:12.1. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях Лабораторії та на прилеглих територіях, а також вчиняти (або погроза вчинити) будь-які інші дії, які становлять загрозу життю та здоров'ю як медичному персоналу Лабораторії так і клієнтам та/або відвідувачам.12.2. Грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу Лабораторії. Поводити себе шумно, нетактовно, агресивно, створювати проблеми й незручності для інших клієнтів та відвідувачів, використовувати ненормативну лексику, принижувати честь та гідність як медичного персоналу Лабораторії так і клієнтів та/або відвідувачів (в т. ч. числі шляхом наклепу).12.3. Займатися тютюнопалінням, вживати спиртні напої, наркотичні речовини та/або інші психотропні засоби в приміщеннях Лабораторії.12.4. Проводити в приміщеннях Лабораторії фото-, аудіо- та відеозйомку.12.5. Займатися будь-яким видом торгівлі або обміну, грати в азартні ігри.12.6. Приносити та/або приводити в заклади охорони здоров'я Лабораторії тварин, птахів тощо.12.7. Розмовляти по мобільному телефону під час перебування у приміщенні Лабораторії.12.8. Намагатися винести за межі приміщень Лабораторії вироби медичного призначення, медичне обладнання, а також будь-яке інше майно, яке належать Лабораторії.
 13. Заборона для клієнтів, вказана в п. 13.1 та 13.2. розділу «Правила перебування в закладах охорони здоров'я Лабораторії «Новолаб» поширюється як при особистому зверненні клієнтів до Лабораторії так і при зверненні телефоном через контакт-центр Лабораторії та/або через мережу інтернет. Така заборона також поширюється під час надання медичних та інших послуг Лабораторією на виїзді та/або засобами телекомунікаційного зв'язку.
 14. У разі вчинення будь-якого із вказаних в пункті 13 розділу «Правила перебування в закладах охорони здоров'я Лабораторії «Новолаб» видів порушень, Лабораторія має право відмовити Клієнту в прийомі (як в поточному так і в майбутніх).
 15. У випадках порушення цих Правил Клієнтом, та дострокового припинення надання йому медичних послуг, адміністрація Лабораторії не компенсує йому вартість наданих не в повному обсязі ціх медичних послуг.

Відповідно до частини третьої та четвертої статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» медичний працівник має право відмовитися від подальшого ведення Клієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку лабораторії за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.

Дякуємо за розуміння,
Адміністрація Лабораторії "Новолаб"